Zbigniew Pawlicki (ur. 17 grudnia 1929 roku w Poznaniu; zm. 25 lutego 2017 roku w Warszawie i spoczywa na Wojskowych Powązkach) – polski muzykolog, publicysta, popularyzator muzyki i organizator życia muzycznego; powstaniec warszawski.

Urodził się i wczesne dzieciństwo spędził w Poznaniu. Okupację spędził w Warszawie, gdzie jako członek Szarych Szeregów (pseudonim Żbik) zrzeszony w organizacji „Zawisza” brał udział w powstaniu warszawskim jako posłaniec Harcerskiej Poczty Polowej.
Studiował muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim u prof. Adolfa Chybińskiego i ks. prof. Hieronima Feichta oraz fortepian w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej u prof. Gertrudy Konatkowskiej. W latach 1955–1975 był kierownikiem Redakcji Muzycznej Polskiego Radia w
Szczecinie. Inicjator życia muzycznego na Pomorzu Zachodnim W 1975 r. został powołany przez ministra kultury i sztuki do zorganizowania Krajowego Biura Koncertowego w Warszawie i do 1992 r. był jego dyrektorem naczelnym i artystycznym. W latach 1975–1992 Biuro pod jego kierownictwem zorganizowało i zrealizowało przeszło 17 000 koncertów z udziałem najwybitniejszych polskich solistów, znanych zespołów kameralnych oraz najzdolniejszych młodych muzyków kilku pokoleń. Od
1993 roku był dyrektorem Biura Koncertowego Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” w Warszawie. Był organizatorem około 20 000 tysięcy koncertów, odbywających się często w ramach inicjowanych przez niego festiwali muzycznych. Był ekspertem tematów muzyki klasycznej w teleturnieju Wielka gra w latach 1990 – 2006 r.

ODZNACZENIA:
1975r.- Honorowa Złota Odznaka ,, Zasłużony Pracownik Łączności” – Za udział w Harcerskiej Poczcie
Polowej Powstania Warszawskiego
1982 r.- Warszawski Krzyż Powstańczy.
1983 r.- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1987 r.- Rozeta z mieczami do Krzyża ,, Za zasługi dla ZHP”
1993 r.- Krzyż Armii Krajowej ( Przyznany przez Prezydenta RP)
1993 r.- Krzyż Partyzancki ( Przyznany przez Prezydenta RP)
1993 r.- Medal za Warszawę ( Przyznany przez Prezydenta m.st. Warszawy)
2008 r.- Honorowa Złota Odznaka Honorowa ,, Zasłużony dla Łączności” – za działanie w Harcerskiej Poczcie Polowej (powtórnie) Odznaczenia artystyczne
1975 r.- Honorowa Odznaka Komitetu do spraw Radia i TV
1985 r.- Odznaka Honorowa Złota Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (Przyznana przez Zarząd Główny PZChiO)
2007 r.- Srebrny Medal ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ( Przyznany przez Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Oraz ogromna liczna lokalnych honorowych tytułów i odznaczeń.
Zbigniew Pawlicki był twórcą, współtwórcą, inicjatorem i kierownikiem muzycznym wielu festiwali i imprez muzycznych, jakie w ostatnim półwieczu odbywały się w cyklu rocznym na terenie całego kraju. Z reguły był również ich prelegentem oraz autorem towarzyszących tym wydarzeniom programów.