Fundacja Zofii Pawlickiej na rzecz promocji kultury i sztuki została założona w celu wspierania I upowszechniania kultury i sztuki w Polsce oraz jej promocja poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej poprzez kontynuowanie działalności Zbigniewa Pawlickiego – wybitnego polskiego muzykologa, publicysty, popularyzatora muzyki i organizatora życia muzycznego oraz powstańca warszawskiego, który w swoim dorobku artystycznym posiadał organizację ponad 20 tysięcy koncertów
odbywających się często w ramach inicjowanych przez niego festiwali muzycznych. Był również wieloletnim dyrektorem naczelnym i artystycznym Krajowego Biura Koncertowego, powołany na to stanowisko przez Ministra Kultury i Sztuki , a od 1993 roku, dyrektor Biura Koncertowego Towarzystwa Śpiewaczego ,, Harfa” w Warszawie.

Główne Cele Fundacji:

  • tworzenie, organizowanie, współorganizowanie koncertów muzycznych, spektakli, widowisk, projekcji, audycji, wernisaży i innych form artystycznego przekazu,
  • upamiętnianie Powstania Warszawskiego oraz jego uczestników poprzez organizowanie i współorganizowanie koncertów muzycznych, spektakli oraz innych wydarzeń związanych z historią Powstania Warszawskiego,
  • promocję artystów i młodych adeptów sztuki poprzez tworzenie im możliwości debiutu artystycznego, następnie zapewnienie im opieki artystycznej i mecenatu,
  • wspierania integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • wspieranie inicjatyw ustawodawczych, których przedmiotem jest promocja kultury.