Honorowi członkowie Fundacji Zofii Pawlickiej na rzecz promocji kultury i sztuki

 1. Prof. Konstanty Andrzej Kulka – polski skrzypek wirtuoz, solista, kameralista, pedagog
 2. Prof. Dr hab. Andrzej Gębski – solista, kameralista, pedagog. Wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w warszawie.
 3. Prof. Jadwiga Rappé – polska śpiewaczka (alt). Wykładowca Uniwersytetu Muzycznego F.Chopina w Warszawie
 4. Prof. Andrzej Wróbel – polski muzyk wiolonczelista, kameralista i pedagog
 5. Prof. Urszula Kryger – polska śpiewaczka i pianistka, profesor sztuki, mezzosopran liryczny. Jest wielokrotnie nominowaną i kilkukrotną laureatką nagród polskiego przemysłu muzycznego – Fryderyki.
 6. Prof. Joachim Grubich-polski organista, profesor nauk o sztukach pięknych, wykładowca akademicki
 7. Prof. Krzysztof Jakowicz– polski skrzypek i pedagog, jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i gościnnym profesorem na SOAI University w Osace w Japonii.
 8. Prof.Julian Gembalski – polski muzyk, kompozytor, wirtuoz organów, profesor sztuk muzycznych, nauczyciel akademicki – profesor zwyczajny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 1996–2002 rektor tej uczelni.
 9. Piotr Paleczny – polski pianista i pedagog muzyczny, laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, w tym III nagrody na VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Od 1993 dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju.
 10. Waldemar Malicki – polski pianista i satyryk. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wydał 38 płyt i otrzymał 3 nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyki. Wspólnie z reżyserem Jackiem Kęcikiem i dyrygentem Bernardem Chmielarzem kieruje projektem Filharmonia Dowcipu, łączącym muzykę orkiestrową (w znacznej mierze klasyczną) z kabaretem
 11. Elżbieta Wróbel – Polska wiolonczelistka członek zespołu kameralnego ,,Camerata Vistula”
 12. Piotr Wróbel – Polski kompozytor, Jazzmen
 13. Anna Wróbel – wiolonczelistka, kameralistka, pedagog; ur. 13 września 1981, Warszawa. W 2005 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina w Warszawie, w klasie prof.
  Andrzeja Wróbla. W 2012 obroniła tytuł doktora sztuk muzycznych.
 14. Agnieszka Zagola – Członek zarządu spółki ,, Moszna Zamek Sp. z.o.o.”
 15. Mieczysław Jaroszewicz – Prezes zarządu Słupskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego HALINA CHMIELECKA – Członek zarządu Słupskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego.
 16. Dr Michał Markuszewski – W 2004 roku ukończył z wyróżnieniem studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w klasie organów prof. Joachima Grubicha, a także (w 2005 roku) w klasie fortepianu prof. Kazimierza Gierżoda. W 2007 roku ukończył studia (specjalizacja — improwizacja organowa) na Universität der Künste w Berlinie w klasie prof. Wolfganga Seifena. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe w klasie mistrzowskiej prof. Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu.